Lịch sử trào lưu di dân nam tiến Lịch sử trào lưu di dân nam tiến (17/04/2014)

Theo các sách cổ Hán văn có ghi từ những kỷ nguyên trước công nguyên, ở phương Nam Trung Hoa ngày nay có một giống người có tục vẽ mình, phân chia thành nhiều bộ lạc mà sử gia La Hương Lâm (Trung Hoa) đã kê cứu: Ô Việt, Âu Việt, Mân Việt, Dương Việt, Sơn Việt, Nam Việt, Lạc Việt, Tây Âu Việt, Việt thường, Đan Việt, Đằng Việt, Điền Việt, Việt Tủy, Cứu Việt, Dạ lang, Quì Việt ... mà gọi chung là Bách Việt.

Xem tiếp ...
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng họ Trương lâm thời Việt Nam và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng họ Trương Việt Nam trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng họ Trương lâm thời Việt Nam và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng họ Trương Việt Nam trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 (16/07/2013)

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng họ Trương lâm thời Việt Nam và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng họ Trương Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 do ông Trương Quốc Bình, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ nhất.

Xem tiếp ...
Danh sách hội đồng họ Trương tỉnh Thừa Thiên Huế Danh sách hội đồng họ Trương tỉnh Thừa Thiên Huế (19/07/2013)

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
                             

Xem tiếp ...
Tiền ủng hộ quỹ người nghèo Tiền ủng hộ quỹ người nghèo (15/03/2014)

Trương Văn Đàm ủng hộ 1.000.000 vnđ (8/3/2014) Phú Vang Trương Văn Khuyên ủng hộ 300.00 vnđ (25/6/2014)

Xem tiếp ...
Các đơn vị và cá nhân ủng hộ tiền Khuyến Học cho họ Trương Thừa Thiên Huế Các đơn vị và cá nhân ủng hộ tiền Khuyến Học cho họ Trương Thừa Thiên Huế (16/07/2013)

1. Họ Trương Hải Nhuận ủng hộ 10 triệu đồng 2. Thầy Tâm Độ ủng hộ 10.000.000 triệu đồng (ngày 6/04/2014)

Xem tiếp ...